I. Cégeljárás során ügyfeleink az alábbi munkadíjakkal számolhatnak:

A készkiadások tekintetében – pld. cégbejegyzési, változásbejegyzési illetékek, közzétételi költségtérítés – a költség felmerülésekor hívjuk fel ügyfeleinket az összeg megfizetésére.

II. Óradíjas elszámolás esetén az ügyvédi munkadíj:

Óradíjban történő megállapodás esetén ügyfeleinket előzetesen tájékoztatjuk a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről. A megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél munkadíj előleget fizet, amelynek összegét az ügy jellegétől függően állapítjuk meg.

III. Szolgáltatásaink átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek.

IV. Tanácsadás

Amennyiben tanácsadásra kerül sor, az ügyre vonatkozó teljes megbízás nélkül tanácsadói óradíjat számítunk fel, melynek összege az ügy bonyolultságától függően:

V. Ingatlanjog

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében munkadíjunk alapját – adásvételek esetében – az érintett ingatlan forgalmi értéke képezi. 

Egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyek esetében a munkadíj az ügy bonyolultságának függvényében kerül megállapításra a megbízás megadásakor.

Egyéb munkadíjak megállapodás szerint.